Bestuur en toezicht

Factsheet Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De wet gaat in op 1 juli 2021. In het factsheet vind je de belangrijkste regels op een rij.

Factsheet Wet toetreding zorgaanbieders

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) treedt op 1 januari 2022 in werking. De wet gaat over een meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders als bedoeld in de Wet kwaliteit en geschillen zorg (WKKGZ). Daarnaast gaat de wet over de verplichting tot het aanstellen van interne toezichthouders. De Aanpassingswet Wtza (AWtza) brengt een verantwoordings- en publicatieplicht met zich mee. De nieuwe wetgeving wordt hieronder kort toegelicht.