Projectorganisatie vastleggen

De uitkomsten van de stappen bij “Projectfasering en plannen maken” moeten vervolgens ook ergens opgeslagen worden, dan wel beschikbaar worden gemaakt voor relevante partijen/personen.

Bespreek met elkaar waar de documenten worden gearchiveerd, wie er in mag werken en wie hierover de regie heeft (bijvoorbeeld dropbox, sharepoint, CPZ-werkgroep).

DIT FORMAT kan gebruikt worden voor het bij elkaar zetten van de opgeleverde inhoud en vormt daarmee de uitwerking voor de professionalisering van het VSV.