VSV toolkit
Module Projectstructuur Projectorganisatie vastleggen

Projectorganisatie vastleggen

De uitkomsten van de stappen bij “Projectfasering en plannen maken” moeten vervolgens ook ergens opgeslagen worden, dan wel beschikbaar worden gemaakt voor relevante partijen/personen.

Bespreek met elkaar waar de documenten worden gearchiveerd, wie er in mag werken en wie hierover de regie heeft (bijvoorbeeld dropbox, sharepoint, CPZ-werkgroep).

DIT FORMAT kan gebruikt worden voor het bij elkaar zetten van de opgeleverde inhoud en vormt daarmee de uitwerking voor de professionalisering van het VSV.