Huidige organisatie optimaliseren

  • De plannen, ambities en uitdagingen waar het VSV voor staat, zijn voor de aangesloten partijen helder.
  • Het VSV besluit dat er op dit moment geen aanleiding is om een rechtspersoon op te richten. Het samenwerkingsverband heeft wel de wens om onderzoek te doen naar mogelijkheden om de organisatiestructuur te optimaliseren.

Advies: klik door naar de module projectstructuur om verder invulling te geven aan deze stap.