Visie

Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie en gaat twee tot vijf jaar mee. Daarna wordt hij weer herijkt. Een visie geeft aan waar de mensen uit de organisatie voor staan en wat hun toekomstdroom is. Deze beschrijft welke bijdrage de organisatie aan de maatschappij wil leveren. Ook is de visie een verdere concretisering van de missie van de organisatie en vormt de basis voor de strategie en de doelen van het VSV op integrale geboortezorg. Deze doelen zijn op hun beurt weer een stuk concreter dan de visie.