Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

23 mei 2023

Op maandagavond 22 mei ging Jolijn Betlem van het CPZ in gesprek met Prof. dr. Jan Kremer, hoogleraar, gynaecoloog in het Radboud MC en Speciaal Gezant Passende Zorg, Zorginstituut Nederland. Het werd een boeiend en inspirerend gesprek waarbij het bredere, maatschappelijke perspectief om zorg en geboortezorg mensgericht, houdbaar en duurzaam te houden, centraal stond. “In dit decennium moeten we gaan zoeken naar een nieuwe balans tussen het ik en het wij. Het deelbelang van jouw organisatie of jouw als professional moeten we gaan verbinden met het gedeelde belang van ons allemaal” Jan en Jolijn bespreken enkele activiteiten die in het kader Passende zorg benoemd worden. En wat deze betekenen voor de geboortezorg.

Jan Kremer deelt zijn inzichten over de beweging naar passende zorg zoals de twee succesfactoren voor passende geboortezorg: “dat we er een beetje een leuke en positieve beweging van maken waar ook jongere mensen zich door aangetrokken voelen. En dat we ook kijken of er andere antwoorden te geven zijn dan de zorginhoudelijke antwoorden op de vraag die ons gesteld wordt.”

“We moeten de koplopers die het goede doen voor de samenleving en de patiënt het heel makkelijk gaan maken en we moeten de mensen die niet willen veranderen en heel veel geld willen verdienen met oude verdienmodellen het een beetje moeilijker gaan maken.”

“Het systeem moet ook veranderen. Daar heb je niet direct invloed op maar binnen jouw cirkel van invloed zijn altijd mensen te vinden die iets meer kunnen doen dan jij. Ga je daar mee verhouden en verbinden en zorg dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt om de stappen te zetten naar passende geboortezorg.” “Het nieuwe adagium moet wat mij betreft veel meer Doen-reflecteren-leren zijn dan het oude plannen-implementeren en controlleren.”

Het werd een inspirerend gesprek over de transitie naar passende zorg met suggesties hoe je daar als professional of zorgorganisatie stappen in kunt zetten. “En je komt daarbij zeker dilemma’s tegen maar die moet je niet ontkennen maar met elkaar bespreken. Laat het geen showstopper zijn maar een versneller!”

Dit webinar kun je hieronder terugkijken:
Over prof. dr. Jan Kremer

Prof. dr. Jan Kremer is gynaecoloog en hoogleraar zorg en samenleving in het Radboudumc. Kremer heeft een passie voor patiëntgerichte kwaliteit en innovatie. Met ingang van december 2021 is hij speciaal gezant Passende Zorg van het Zorginstituut Nederland. Onder leiding van Jan Kremer ontwikkelde het Zorginstituut Nederland Het Kader Passende Zorg in opdracht van de minister van VWS. Daarnaast was Jan Kremer tot 2023 lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en tot 2022 voorzitter van de Kwaliteitsraad, een onafhankelijk adviesorgaan van het Zorginstituut.


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...