Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Een meta-analyse en aanbevelingen voor de toekomst

In 2016 is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) vastgesteld met doorzettingsmacht van het Zorginstituut. In 2017 is het geboortezorgveld gestart met de implementatie. Conform de opdracht in het bijbehorende implementatieplan heeft het CPZ de zorgstandaard gemonitord en geëvalueerd. Dit rapport biedt een meta-analyse van de vele recent verschenen onderzoeken en de vele gesprekken met professionals in het veld. De analyse is langs drie lijnen uitgevoerd: inhoud, systematiek en implementatie. Uit de analyse komt een helder beeld naar voren over de stand van zaken rond de implementatie van de zorgstandaard en de knelpunten in de zorgstandaard zelf. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen voor de toekomst gedaan.