Nieuws Terugkijken: informatiebijeenkomst ...

Terugkijken: informatiebijeenkomst voor VSV-bestuurders 24 mei

25 mei 2022

Op dinsdag 24 mei vond de digitale informatiebijeenkomst voor VSV’s plaats. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst werden VSV bestuurders en andere VSV-leden bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in de geboortezorg. Samen met onze gasten Marije Droogendijk (Bestuurslid Federatie van VSV’s), Conny Vreugdenhil (Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland), Robin Schipper (Product Owner LPZ | Beleidsadviseur LNAZ) en Hiske Ernst (Projectleider LPZ Geboortezorg & Kindergeneeskunde ROAZ Zuidwest Nederland) gingen we in gesprek over de volgende onderwerpen:

Richtlijnen, zorgpaden en protocollen.

Jolijn Betlem vertelde over de grote verschillen in de regio. Soms functioneel, maar vaker wordt op te veel plaatsen hetzelfde wiel uitgevonden. Hoe komen we tot meer uniformiteit?

De organisatie van VSV’s

De plannen van veel VSV’s zijn gereed op visie en mandatering. De stap naar implementatie is nog niet overal gerealiseerd en faciliteren hierop is nodig. Een gesprek met Marleen Kruijt en Marije Droogendijk.

Kansrijke Start

Een actuele update: de laatste uitkomsten uit de landelijke monitor werden toegelicht door Marlies Buurman

Cliëntparticipatie

Caroline van Weert ging in gesprek met Conny Vreugdenhil over mooie voorbeelden in de regio. Verschillende vormen van cliëntenraadpleging in de VSV’s kwamen aan bod. Daarnaast bespraken ze ontwikkelingen rond moederraden en de laatste updates over de PREM.

Het Capaciteit dashboard acute verloskunde

Hoe kunnen verloskundig zorgverleners inzicht krijgen in de realtime capaciteit van de verloskunde en neonatologie in hun regio m.b.v. het LPZ dashboard geboortezorg? Robin Schippers en Hiske Ernst bespraken ervaringen en plannen voor uitbreiding. 

De bijeenkomst kun je hieronder terugkijken:


Lees ook

22 maart 2023
Kansrijke Start

Save the date 25 april - webinar 'Centering Zorg en Kansrijke Start'

Op 25 april a.s. organiseren wij, live vanuit de studio, van 20:00 tot 21:00 uur het webinar 'Centering Zorg en...
22 maart 2023
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief over voortgang en 1e wapenfeiten Integraal Zorgakkoord (IZA)

De Ministers Kuipers, Helder en staatssecretaris Van Ooijen informeren de Tweede Kamer de over de voortgang van het Integraal Zorgakkoord. De Kamerbrief bevat vooral heel veel procesafspraken die gemaakt zijn, ambities die zijn omarmd door partijen, verkenningen die in uitvoering staan en beloften die in het tweede kwartaal van dit jaar ingelost gaan worden.
9 maart 2023
Organisatie en bekostiging

Handreikingen SIRM voor verbeteren regionale samenwerking in VSV's

In opdracht van VWS ontwikkelde Sirm twee handreikingen voor verbetering van de regionale samenwerking in de geboortezorg.