Terugkijken: informatiebijeenkomst voor VSV-bestuurders 24 mei

25 mei 2022

Op dinsdag 24 mei vond de digitale informatiebijeenkomst voor VSV’s plaats. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst werden VSV bestuurders en andere VSV-leden bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in de geboortezorg. Samen met onze gasten Marije Droogendijk (Bestuurslid Federatie van VSV’s), Conny Vreugdenhil (Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland), Robin Schipper (Product Owner LPZ | Beleidsadviseur LNAZ) en Hiske Ernst (Projectleider LPZ Geboortezorg & Kindergeneeskunde ROAZ Zuidwest Nederland) gingen we in gesprek over de volgende onderwerpen:

Richtlijnen, zorgpaden en protocollen.

Jolijn Betlem vertelde over de grote verschillen in de regio. Soms functioneel, maar vaker wordt op te veel plaatsen hetzelfde wiel uitgevonden. Hoe komen we tot meer uniformiteit?

De organisatie van VSV’s

De plannen van veel VSV’s zijn gereed op visie en mandatering. De stap naar implementatie is nog niet overal gerealiseerd en faciliteren hierop is nodig. Een gesprek met Marleen Kruijt en Marije Droogendijk.

Kansrijke Start

Een actuele update: de laatste uitkomsten uit de landelijke monitor werden toegelicht door Marlies Buurman

Cliëntparticipatie

Caroline van Weert ging in gesprek met Conny Vreugdenhil over mooie voorbeelden in de regio. Verschillende vormen van cliëntenraadpleging in de VSV’s kwamen aan bod. Daarnaast bespraken ze ontwikkelingen rond moederraden en de laatste updates over de PREM.

Het Capaciteit dashboard acute verloskunde

Hoe kunnen verloskundig zorgverleners inzicht krijgen in de realtime capaciteit van de verloskunde en neonatologie in hun regio m.b.v. het LPZ dashboard geboortezorg? Robin Schippers en Hiske Ernst bespraken ervaringen en plannen voor uitbreiding. 

De bijeenkomst kun je hieronder terugkijken:


Lees ook

20 september 2023
Organisatie en bekostiging

Webinar toolkit en handreikingen professionaliseren van VSV’s terugkijken

Op 19 september organiseerden wij vanaf 20.00 uur een webinar waarin we een overzicht boden van online ondersteuningsmateriaal voor VSV’s...
18 september 2023
Kansrijke Start

Vacature projectleider Kansrijke Ontmoetingen

Het CPZ is per direct op zoek naar een enthousiaste projectleider! Het actieprogramma Kansrijke Start van het Ministerie van VWS...
7 september 2023
Kansrijke Start

Kansrijke Start 5 jaar: maken jullie het verschil?

Een belangrijke pijler van het Actieprogramma Kansrijke Start is het stimuleren van de verbinding tussen het medisch en sociaal domein,...