Terugkijken: informatiebijeenkomst voor VSV-bestuurders 24 mei

25 mei 2022

Op dinsdag 24 mei vond de digitale informatiebijeenkomst voor VSV’s plaats. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst werden VSV bestuurders en andere VSV-leden bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in de geboortezorg. Samen met onze gasten Marije Droogendijk (Bestuurslid Federatie van VSV’s), Conny Vreugdenhil (Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland), Robin Schipper (Product Owner LPZ | Beleidsadviseur LNAZ) en Hiske Ernst (Projectleider LPZ Geboortezorg & Kindergeneeskunde ROAZ Zuidwest Nederland) gingen we in gesprek over de volgende onderwerpen:

Richtlijnen, zorgpaden en protocollen.

Jolijn Betlem vertelde over de grote verschillen in de regio. Soms functioneel, maar vaker wordt op te veel plaatsen hetzelfde wiel uitgevonden. Hoe komen we tot meer uniformiteit?

De organisatie van VSV’s

De plannen van veel VSV’s zijn gereed op visie en mandatering. De stap naar implementatie is nog niet overal gerealiseerd en faciliteren hierop is nodig. Een gesprek met Marleen Kruijt en Marije Droogendijk.

Kansrijke Start

Een actuele update: de laatste uitkomsten uit de landelijke monitor werden toegelicht door Marlies Buurman

Cliëntparticipatie

Caroline van Weert ging in gesprek met Conny Vreugdenhil over mooie voorbeelden in de regio. Verschillende vormen van cliëntenraadpleging in de VSV’s kwamen aan bod. Daarnaast bespraken ze ontwikkelingen rond moederraden en de laatste updates over de PREM.

Het Capaciteit dashboard acute verloskunde

Hoe kunnen verloskundig zorgverleners inzicht krijgen in de realtime capaciteit van de verloskunde en neonatologie in hun regio m.b.v. het LPZ dashboard geboortezorg? Robin Schippers en Hiske Ernst bespraken ervaringen en plannen voor uitbreiding. 

De bijeenkomst kun je hieronder terugkijken:


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...