Nieuws Terugkijken: informatiebijeenkomst ...

Terugkijken: informatiebijeenkomst voor VSV-bestuurders 24 mei

25 mei 2022

Op dinsdag 24 mei vond de digitale informatiebijeenkomst voor VSV’s plaats. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst werden VSV bestuurders en andere VSV-leden bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen in de geboortezorg. Samen met onze gasten Marije Droogendijk (Bestuurslid Federatie van VSV’s), Conny Vreugdenhil (Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland), Robin Schipper (Product Owner LPZ | Beleidsadviseur LNAZ) en Hiske Ernst (Projectleider LPZ Geboortezorg & Kindergeneeskunde ROAZ Zuidwest Nederland) gingen we in gesprek over de volgende onderwerpen:

Richtlijnen, zorgpaden en protocollen.

Jolijn Betlem vertelde over de grote verschillen in de regio. Soms functioneel, maar vaker wordt op te veel plaatsen hetzelfde wiel uitgevonden. Hoe komen we tot meer uniformiteit?

De organisatie van VSV’s

De plannen van veel VSV’s zijn gereed op visie en mandatering. De stap naar implementatie is nog niet overal gerealiseerd en faciliteren hierop is nodig. Een gesprek met Marleen Kruijt en Marije Droogendijk.

Kansrijke Start

Een actuele update: de laatste uitkomsten uit de landelijke monitor werden toegelicht door Marlies Buurman

Cliëntparticipatie

Caroline van Weert ging in gesprek met Conny Vreugdenhil over mooie voorbeelden in de regio. Verschillende vormen van cliëntenraadpleging in de VSV’s kwamen aan bod. Daarnaast bespraken ze ontwikkelingen rond moederraden en de laatste updates over de PREM.

Het Capaciteit dashboard acute verloskunde

Hoe kunnen verloskundig zorgverleners inzicht krijgen in de realtime capaciteit van de verloskunde en neonatologie in hun regio m.b.v. het LPZ dashboard geboortezorg? Robin Schippers en Hiske Ernst bespraken ervaringen en plannen voor uitbreiding. 

De bijeenkomst kun je hieronder terugkijken:


Lees ook

30 juni 2022
Organisatie en bekostiging

Publicatie NZa geboortezorgregelgeving 2023

Per januari 2023 geldt het tweesporenbeleid voor de bekostiging van geboortezorg. De NZa heeft haar geboortezorgregelgeving voor 2023 gepubliceerd. De...
28 juni 2022
Organisatie en bekostiging

Grote uitvoeringsverschillen bij zorgverschuiving

Zorgverschuiving is een onderwerp binnen de integrale geboortezorg waar veel over wordt gesproken. Er bestaat echter weinig informatie over in...
24 juni 2022
Kansrijke Start

Workshop het prenataal huisbezoek JGZ terugkijken

Op 1 juli 2022 gaat de wijziging van de Wet publieke gezondheid in, waarin staat dat alle gemeenten een prenataal...