Nieuws Webinar dynamische zorgpaden: hoe g...

Webinar dynamische zorgpaden: hoe gebruik je deze in de praktijk?

15 juni 2022

Dinsdag 14 juni organiseerden wij een webinar over zorgpaden. Naar aanleiding van de ZIG zijn de VSV’s voortvarend aan de slag gegaan met het ontwikkelen van zorgpaden. We zien verschillen in (het gebruik van) zorgpaden tussen VSV’s. Ook zijn er verschillen tussen VSV’s op zorginhoud. Dit webinar kun je nu terugkijken.

In het webinar stonden we stil bij het werken met zorgpaden in de praktijk. Wat heeft het werken met zorgpaden opgeleverd? Waar lopen VSV’s tegenaan? Jolijn Betlem ging in gesprek met dr. Ruben van Zelm. Hoe gebruik je zorgpaden en wat zijn de verschillen tussen zorgpaden, protocollen en richtlijnen. Hoe kun je het beste een zorgpad ontwikkelen in je VSV en hoe zorg je dat het voor je gaat werken. We zijn ingegaan op voorbeelden uit de praktijk. We vroegen kijkers o.a. of zij werkten met zorgpaden en of zij het als een korset en als een kompas ervaren. Hanneke Torij, Lector Verloskunde & Geboortezorg bij Hogeschool Rotterdam en verbonden aan Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland vertelde over de aanpak in hun regio, hoe ervaren zij een zorgpad.

Ruben van Zelm is hoofddocent organisatie van gepersonaliseerde zorg bij de Hogeschool Utrecht. Hij is tevens post-doc onderzoeker aan de KU Leuven, waar hij onderzoek doet naar implementatie van zorgpaden. Ruben heeft meer dan 20 jaar ervaring met ontwikkeling, invoering en evaluatie van zorgpaden in onderzoek en praktijk, onder andere vanuit het Netwerk Klinische Paden en de European Pathway Association.

Hanneke Torij is lector Verloskunde en Geboortezorg bij Hogeschool Rotterdam en richt zich op de thema’s ‘preventie’ met specifieke aandacht voor (aanstaande) gezinnen in kwetsbare omstandigheden, op ‘organisatie van verloskundige zorg’ en op de ontwikkeling van het beroep van verloskundige. Hanneke is mede-initiatiefnemer van het Rotterdamse programma en Field Lab Mama’s Garden met als doel het verbeteren van het sociale netwerk van kwetsbare zwangeren en moeders. Ze is bovendien projectleider van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland, een consortium van ca 100 organisaties in de geboortezorg, en ze is voorzitter van het landelijke Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg, het NRCG. Ze participeert in diverse netwerken en projecten waaronder het Midwifery Research Network Netherlands en het naar aanleiding van een Europese samenwerking opgerichte IMREF (international midwifery research and education for vulnerable families) network. Daarnaast werkt ze als hoofddocent bij de Bachelor Verloskunde waar ze onder meer les geeft en lid is van de curriculumcommissie.


Lees ook

22 maart 2023
Cliëntparticipatie

Intervisie toolkit: Samen vormgeven aan integrale geboortezorg

In deze toolkit vind je informatie, voorbeelden en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan als multidisciplinaire leer- en verbetergroep met je collega’s en cliënten.
21 februari 2023
Kwaliteit

Eerste 1.000 PREM-vragenlijsten ingevuld: cliëntervaringen zijn zeer positief!

De eerste resultaten voor de verloskundigenpraktijken zijn binnen en zijn zéér positief.
21 februari 2023
Kwaliteit

Nieuwe versie van het werkproces PREM Integrale geboortezorg inclusief werkinstructie versturen PREM

Er is een nieuwe versie van het werkproces PREM Integrale geboortezorg (versie 4.3) beschikbaar op https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/dossiers/prem-geboortezorg/. Er zijn 2 dingen in...