Gremia Kwaliteit

Binnen het thema ‘Kwaliteit’ zijn veel integrale werkgroepen werkzaam onder de vlag van het CPZ. Weten welke? Kijk dan hier!

GremiumOnder voorzitterschap van Deelnemers Taak/Opdracht Governance 
Werkgroep Indicatoren CPZ Bo, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, PFN, ZN, Federatie VSV’s, Perined (adviseur), ZiN (toehoorder) Onderhoud en doorontwikkelen indicatorenset Integrale Geboortezorg Governance tot en met schriftelijke bestuurlijke accordering afgesproken. Wg- leden zorgen zelf voor draagvlak, input en accordering van de eigen partij Onder deze werkgroep vallen 7 subwerkgroepen 
1. Ontwikkelgroep Toewijzingssystematiek en aanleveringsroute indicatoren Fed. VSV’s Bo, CPZ, KNOV, NVK, NVOG, Federatie VSV’s, Perined Adviseert de wg indicatoren over een betere toewijzing van zwangere aan de VSV’s en het verbeteren en stroomlijnen van de aanleverroute naar het ZiN Subwerkgroep 1: ‘onder’ wg indicatoren,  
2. Ontwikkelgroep PREM CPZ Bo, KNOV, NVK NVOG, PFN, Federatie VSV’s K&Z Het ontwikkelen van een compacte screeningsvragenlijst PREM ter vervanging van de NPS+, de meetinstructie en wijze van  etc. Subwerkgroep 2: ‘onder’ wg indicatoren, 
3. Ontwikkelgroep Klantpreferenties elimineren Patientenfed. (lid wg indicatoren) Bo, CPZ, KNOV, K&Z  Op verzoek van ZiN wordt de set meer gericht op uitkomstindicatoren. Dit betekent dat de klantpreferenties wellicht bilateraal doorgeleverd gaan worden aan de PFN Subwerkgroep 3: ‘onder’ wg indicatoren, 
4. Ontwikkelgroep PDCA-cyclus Perined (lid wg indicatoren) Bo, CPZ, KNOV, NVK, NVOG., Perined, Federatie VSV’s,  Primair doel van de indicatoren is kwaliteitsverbetering. Dit betekent dat we het veld moeten ondersteunen bij het doorlopen van de PDCA cyclus onder de indicatoren. Subwerkgroep 4: ‘onder’ wg indicatoren, 
5. Ontwikkelgroep integratie indicatoren Kraamzorg Bo (lid wg indicatoren) CPZ, KNOV, PFN,  ZN Doel is om de ( te vernieuwen) indicatoren Kraamzorg te integreren in de integrale set Subwerkgroep 5: ‘onder’ wg indicatoren, 
6. Ontwikkelgroep afstemming ICHOMset NVOG (lid wg indicatoren) BUZZ, CPZ, NVOG Doel is om  aanpassingen in  huidige set zoveel mogelijk aan te passen aan de ICHOMset en eerste voorbereidingen te treffen om de definities en PROMs (deels) op te gaan nemen. Subwerkgroep 6: ‘onder’ wg indicatoren, 
7. Ontwikkelgroep ontwikkeling indicator preventie CPZ Bo, CPZ, RIVM: Kansrijke Start Toevoegen van indicator Preventie in afstemming met  Subwerkgroep 7: ‘onder’ wg indicatoren, 
Projectgroep Geboortezorgplan  CPZ Bo, KNOV, PFN, Zelfbewustzwanger, Babyconnect  Ontwikkelen van een digitaal format voor het landelijke individuele  geboortezorgplan dat past in het PGO. Valt onder de wg ZIG, adviseert de wg ZIG