E. Berekening hoogte integrale tarieven en bepalen aantallen prestaties

Om tot financiële afspraken met zorgverzekeraars te komen, hebben IGO’s in oprichting tarieven nodig voor de integrale prestaties zoals de NZa die heeft vastgesteld.

Let op: voor het bepalen van de aantallen prestaties en hoogte van de integrale tarieven kan een dataverzameling nodig zijn. Trek voor een dergelijke dataverzameling en tariefsberekening minimaal een half jaar uit.

Daarnaast zijn duidelijke afspraken nodig rondom de gegevensverzameling – en verwerking in het kader van de mededingingswet.

Voor het contracteerjaar 2023 hebben de IGO’s en de zorgverzekeraars een leidraad ontwikkeld voor het berekenen van tarieven. Vanaf 2023 zijn er geen bundelbrekers meer en dit vraagt herberekening van de tarieven.

Bij vragen, mail margreetvroomen@collegepz.nl