Declareren

Naast de oprichting van een gezamenlijke organisatie en de integrale contractering met zorgverzekeraars, dien je met elkaar een declaratieproces en de financiële administratie van de IGO vorm te geven en met elkaar in te richten. Veel IGO’s starten hiermee op het moment dat ze zicht hebben op een succesvolle ondertekening door de zorgverzekeraars en oprichting van een gezamenlijke organisatie.

Het doel van de inrichting van het declaratieproces en de financiële administratie is om te zorgen dat de financiën goed en transparant geregeld zijn en duidelijk is wat de afspraken hierover zijn. Daarnaast is het belangrijk met elkaar afspraken te maken over het declaratieproces zodat de betrokken partijen via de gezamenlijke organisatie kunnen declareren aan de zorgverzekeraars en alle zorgverleners tijdig, volledig en juist hun betaling voor de geleverde zorg ontvangen. 

In deze module vind je hierover meer informatie.