B. Wat is monodisciplinaire bekostiging van geboortezorg?

Op dit moment sluiten alle individuele organisaties en praktijken contracten met de verschillende zorgverzekeraars. Een schematische weergave staat hieronder:

In deze contracten leggen zij afspraken over de kwaliteit en tarieven van de te leveren zorg vast. In de huidige monodisciplinaire bekostiging kennen de verloskundigen, ziekenhuis & medisch specialisten en kraamzorgorganisaties ‘eigen’, ook wel monodisciplinaire, prestaties. 

Alle informatie over de monodisciplinaire prestaties, tarieven en vergoedingen staat in de beleidsregels die zijn vastgesteld en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit:

Geboortezorg | Zorgsectoren | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)