C. Wat houdt Integrale bekostiging van de geboortezorg in?

Integrale bekostiging betekent dat een gezamenlijke organisatie namens alle bij het VSV betrokken organisaties afspraken maakt over de kwaliteit en de aantallen en tarieven van de integrale zorgprestaties gedurende het gehele traject van zorg rondom de zwangere en de geboorte van haar kind. De afspraken over de kwaliteit en de aantallen en tarieven van de integrale zorgprestaties worden vastgelegd in de contracten tussen de integrale geboortezorg-organisatie en de zorgverzekeraars. 

De zorgverzekeraars vergoeden dan niet meer de afzonderlijke zorgactiviteiten aan de eerste lijn verloskunde, tweede lijn verloskunde en kraamzorg, maar betalen de gezamenlijke organisatie één bedrag per prestatie. Zij vormen de inkomsten voor de gezamenlijke organisatie. Deze organisatie heeft afspraken gemaakt over de verdeling van deze inkomsten en verdeelt vervolgens de inkomsten over de zorgaanbieders. Een schematische weergave:

NB Prestatie 1 & 2 zijn per 2023 samengevoegd tot 1 prestatie

Inmiddels zijn tot begin 2021 9 VSV’s overgestapt op een integrale organisatie en hebben zij met verzekeraars afspraken gemaakt over integrale bekostiging. Een overzicht van deze Integrale Geboortezorgorganisaties staat hier. Als een regio wil overstappen op integrale bekostiging, worden alle geboortezorgpartijen betrokken. Het verleden heeft uitgewezen dat ook een groeimodel succesvol kan uitpakken. De afgesproken randvoorwaarden moeten dan inclusief zijn opgesteld (aansluiten in een later stadium is dan altijd mogelijk) en de focus ligt op het verbeteren van de zorginhoud conform de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. 

Beleidsregel Integrale Bekostiging
Vanaf 2017 is het mogelijk geworden voor VSV’s die willen, om over te stappen op integrale bekostiging. In de beleidsregel van de NZa is vastgelegd dat de integrale bekostiging per fase van de zwangerschap plaatsvindt; er zijn in totaal 8 integrale prestaties (prenataal, nataal en postnataal) gedefinieerd. De 8 prestaties zijn samengesteld uit prestaties zoals deze worden geleverd door de verschillende geboortezorg-organisaties. Schematische weergave negen integrale prestaties:

De NZa heeft de verschillende prestaties nader omschreven in haar beleidsregel. Ook is hierin terug te lezen welke zorg integrale geboortezorg omvat. 

Om over te kunnen stappen op integrale bekostiging is het oprichten van een juridische entiteit een voorwaarde van de zorgverzekeraars. Meer informatie staat in de toolkit VSV Professionalisering. Ga naar: Situatie 4: Rechtspersoon oprichten voor overstap integrale bekostiging (IB). Wanneer je met verschillende disciplines een juridische entiteit vormt (met of zonder integrale bekostiging) spreken we over een integrale geboortezorg-organisatie (IGO) 

Wat er verandert bij een overstap op integrale bekostiging ten opzichte van de monodisciplinaire bekostiging staat hier.