Beleidsregel Integrale geboortezorg Toolkit integrale bekostiging

Toolkit Integrale Bekostiging

Welkom bij de Toolkit Integrale Bekostiging (IB). Deze toolkit kan worden gebruikt door Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s).

Sinds 2017 kan er geëxperimenteerd worden met de beleidsregel integrale bekostiging. Daarmee zijn twee vormen van bekostiging mogelijk, (1) de huidige monodisciplinaire bekostiging én (2) integrale bekostiging (dit nog in experiment). Daarnaast is er ruimte om te experimenteren met andere vormen van passende bekostiging voor integrale geboortezorg. 

De VSV toolkit Integrale bekostiging van het CPZ helpt VSV’s inzicht te krijgen in wat integrale bekostiging is en welke overwegingen VSV’s hebben om over te stappen. Ook staat beschreven wat er nodig is om over te kunnen stappen van de huidige monodisciplinaire bekostiging op integrale bekostiging, welke zaken hiervoor geregeld moeten worden en hoe VSV’s dit kunnen aanpakken. Daarnaast tref je hulpmiddelen aan die een VSV kunnen helpen bij de overstap. 

Mocht je vragen hebben die niet beantwoord worden in deze toolkit, neem dan contact op met ons.

Centrale vraag in deze toolkit Integrale Bekostiging luidt:
Waarom zou je willen overstappen op integrale bekostiging, wat is er nodig om te kunnen overstappen van monodisciplinaire bekostiging op integrale bekostiging, welke zaken moeten we daarvoor uitvoeren en hoe doen we dat?