Toolkit Integrale Bekostiging

Welkom bij de Toolkit Integrale Bekostiging (IB). Deze toolkit kan worden gebruikt door Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s).

In de periode 2017-2022 is er geëxperimenteerd met de beleidsregel integrale bekostiging. Per 1 januari 2023 is deze experimentbeleidsregel regulier geworden. Daarmee zijn er voor de geboortezorg twee hoofdvormen van bekostiging mogelijk, (1) de  monodisciplinaire bekostiging én (2) integrale bekostiging. Daarnaast is er ruimte om te experimenteren met andere vormen van passende bekostiging voor integrale geboortezorg, via de NZa innovatieve beleidsregel voor kleinschalige projecten.

De VSV toolkit Integrale bekostiging van het CPZ helpt VSV’s inzicht te krijgen in wat integrale bekostiging is en welke overwegingen VSV’s nemen om over te stappen. Indien VSV’s willen overstappen naar integrale bekostiging staat beschreven wat hier voor nodig is, welke zaken hiervoor geregeld moeten worden en hoe VSV’s dit kunnen aanpakken. Daarnaast tref je hulpmiddelen aan die een VSV kunnen helpen bij de overstap. 

Mocht je vragen hebben die niet beantwoord worden in deze toolkit, neem dan contact op met ons.

Centrale vraag in deze toolkit Integrale Bekostiging luidt:

Waarom zou je willen overstappen op integrale bekostiging, wat is er nodig om te kunnen overstappen van monodisciplinaire bekostiging op integrale bekostiging, welke zaken moeten daarvoor  worden uitgevoerd en hoe doe je dat?