B. Inrichten boekhouding

De inkomsten en uitgaven van de IGO worden vastgelegd in de boekhouding van de gezamenlijk organisatie. Taken die hieronder vallen zijn:

  • Debiteuren- en crediteurenbeheer en grootboek administratie
  • Tussentijdse rapportages aan bestuur/ manager financiën
  • Bankverwerking

Afspraken over de financiële administratie worden vastgelegd in een procuratieregeling: 

  • Het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de IGO (tekeningsbevoegdheid, goedkeuren facturen, betalingsbevoegdheid etc)
  • Ondertekenen van overeenkomsten