A. 3 stappen voor realisatie integrale contractering

Het proces dat VSV’s voor het oprichten van een integrale geboortezorg-organisatie en de realisatie van integrale contractering volgen, is op hoofdlijn te verdelen in drie stappen. Na elke stap vindt in gezamenlijkheid besluitvorming plaats om wel of niet verder te gaan naar de volgende fase; het zogenoemde Go/ No Go-moment. Er zijn meerdere Go/ No Go-momenten.

Integrale contractering

Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, bepaal je als VSV eerst weer met elkaar wat de opdracht, aanpak en planning is om te komen tot integrale contractering voor stap 1.