D. Wat staat er in een offerte voor een overeenkomst?

De Nederlandse Zorgautoriteit maakte een rapportage over de contractafspraken tussen de IGO’s die in 2017 overstapten en de zorgverzekeraars. In deze rapportage geeft de NZa inzicht in de afspraken op het gebied van kwaliteit, toegankelijkheid en kosten. Ook zijn hier voorbeelden terug te vinden van kwaliteitsafspraken en kosten. 

Deze rapportage kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de offertes. De elementen die kunnen terugkomen in de offertes zijn;

 • Kwaliteit
  • Innovaties/ verbeteringen van de zorg
  • Actief monitoren van uitkomsten
  • Kwaliteitsdoelen:
   • Bijv. verbeteren cliënttevredenheid
   • Bijv. verminderen van het aantal complicaties voor de zwangere vrouw
   • Bijv. verbeteren van gezondheidsuitkomsten van het pasgeboren kind
  • Zorgverschuiving
  • Werken volgende de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
  • Het op orde houden van integrale patiëntregistraties
  • Deelname aan landelijke verplichte kwaliteitsregistraties
 • Kosten
  • Tijdelijke overheadkosten IGO
  • Aantallen van (een deel van) de integrale prestaties en hoogte van de tarieven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen ook een contract sluiten voor een deel van de prestaties voor integrale geboortezorg.
  • Vormen van een financieel vangnet
  • Bevoorschotting

De basis voor de offerte aan de verzekeraars is het business plan en de business case van de IGO i.o.. In een business case beschrijven partijen met elkaar wat ze gaan doen op het gebied van kwaliteit en organisatie, hoe ze dat willen bereiken en wat het gaat opleveren. Een voorbeeld van een businessplan vind je hier.