H. Financiering opstartkosten

De kosten die gepaard gaan met de oprichting en inrichting van de IGO en het realiseren van de integrale contractering worden ook wel opstartkosten genoemd. Voor opstartkosten geldt dat VSV’s die overwegen zich verder te willen ontwikkelen gebruik kunnen maken van de modulegelden (toeslag integrale geboortezorg). De voorwaarden zijn te vinden op de websites van de verzekeraars. 

Daarnaast zijn er de structurele kosten voor de bedrijfsvoering van de IGO, zoals inhuur van personeel, communicatiemiddelen, accountantskosten etc. Deze structurele kosten worden ook wel overheadkosten genoemd. Deze kosten worden geacht in de tarieven te zitten. Het berekenen van de overheadkosten is onderdeel van de begroting van de IGO en wordt als onderdeel van de zorgofferte opgenomen.