C. Stap 2: Voorstel t.b.v. contractering met zorgverzekeraar(s)

Nieuwe zorgaanbieders voor integrale geboortezorg (dus VSV’s die de overstap willen maken naar integrale contractering) kunnen in aanmerking komen voor een contract door een aanvraag in te dienen bij alle verzekeraars. Op basis van deze aanvraag willen verzekeraars verder in gesprek met organisaties in oprichting. Daarna dienen de organisaties in oprichting ook een offerte aan te bieden om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Op basis van deze offerte gaan verzekeraars verder het gesprek aan over de invulling van de contracten. 

Betrekken achterbannen

  • Zolang de zorgoffertes langs de uitgangspunten van de integrale bekostiging
    (zie stap 1) worden uitgewerkt, dan hoeven deze niet apart aan de betrokken organisaties te worden voorgelegd. Een concept opzet van de template voor de zorgoffertes kan uiteraard wel ter informatie worden voorgelegd.

Besluitvorming

  • Het VSV-bestuur kan op basis van het concept voorstel voor de zorgofferte (template) in samenhang met de uitwerking van het ontwerp van de IGO besluiten om wel of niet verder te gaan naar de volgende stap: het zogenoemde Go/ No Go-moment. Bij een ‘Go’ kan op basis daarvan het contracteerproces gestart worden en de IGO opgericht.