F. Stap 3: realiseren integrale contractering

Wanneer een Go is gegeven door het VSV-bestuur en de projectgroep om de integrale contractering te realiseren dan kan het contracteringsproces verder worden doorlopen en de zorgoffertes worden aangeboden aan alle zorgverzekeraars. 

Het contracteringsproces kent een bepaalde doorlooptijd en start doorgaans in juni met een aanvraag voor een overeenkomst met de zorgverzekeraars en kennismaking met de zorgverzekeraars. Dit kan in een gezamenlijke (digitale) bijeenkomst met alle verzekeraars of er kan voor gekozen worden met de grootste verzekeraars een kennismaking te plannen. 

In april publiceren alle zorgverzekeraars hun zorginkoopbeleid op hun website. Een overzicht van de zorgverzekeraars tref je hier. Hierin is het beleid van de verzekeraars terug te lezen, hun contracteervoorwaarden (wat vinden zij belangrijk?) en het contracteerproces dat zij hanteren. Inventariseer dit en zet alle voorwaarden en planningen per verzekeraar op een rijtje in één document, zodat voor de werkgroep contractering duidelijk is wat er door welke verzekeraar wordt verwacht en de offertes achteraf getoetst kunnen worden aan deze voorwaarden.

Zorgverzekeraars vragen VSV’s hun initiatief op tijd bij hen kenbaar te maken. Op hun site geven verzekeraars aan hoe dit kan gebeuren. Daarnaast is het aan te bevelen om in maart/ april een kennismakingsgesprek met verzekeraars in te plannen. Zorgverzekeraars willen graag vooraf weten wie hun gesprekspartner is en wat hun plannen zijn. Voor organisaties in oprichting is het van belang de input voor de offerte voor een overeenkomst op te halen, wat is het beleid, wat zijn hun voorwaarden en welke accenten leggen zorgverzekeraars? Gezien alle volle agenda’s van de onderhandelingsdelegatie en de zorgverzekeraars kost het enige doorlooptijd voor afspraken tot stand komen. De uitkomsten van de afspraken dienen vervolgens teruggebracht te worden naar de werkgroep en belangrijke zaken vragen mogelijk nog om afstemming met het oprichtingsbestuur of de achterbannen.

Daarna kan de werkgroep beginnen met het opstellen van een aanvraag en de offertes voor de contracten aan de zorgverzekeraars, waarbij de uitgangspunten en gezamenlijke voorwaarden van het gezamenlijke ontwerp voor de integrale contractering worden gevolgd. 

Veel verzekeraars vragen in juni/ juli een aanvraagformulier toe te sturen met algemene informatie over de organisatie in oprichting. 

In de offerte staat het aanbod van de IGO. Als leidraad hiervoor geldt het zorginkoopbeleid van de verschillende zorgverzekeraars. Er dient per verzekeraar een aanvraag en offerte te worden ingediend bij de zorgverzekeraars om in aanmerking te komen voor een contract.

Begin september dienen bij de meeste verzekeraars de aanvraag en offertes voor een contract te worden ingediend. Daarna vinden in september en oktober gesprekken plaats over de plannen van het VSV. Het kan zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn.

Wanneer het VSV en de zorgverzekeraar het eens zijn over de voorwaarden voor de overstap naar integrale contractering, biedt de zorgverzekeraar een contract aan. Dit dient ondertekend te worden door alle geboortezorgpartijen die lid worden van de IGO. Alle handtekeningen van de geboortezorgpartijen dienen verzameld te worden, waarbij het belangrijk is dat de betrokken organisaties het juiste mandaat hiervoor hebben geregeld.