A. Welke afspraken zijn er nodig?

Om de financiële administratie van de IGO vorm te geven en hierover met elkaar afspraken te maken, zijn de volgende vragen relevant: 

  • Welke taken zijn er binnen de financiële administratie van de gezamenlijke organisatie? Een voorbeeld van overzicht van taken waaraan gedacht kan worden staat hier
  • Hoe worden deze taken verdeeld? Welke inzet van wie (welke functie(s)) is daarbij nodig? Wie doet daarbij wat? Hoeveel tijd kost dit? Verschillende partijen kunnen hierin mogelijk een deel van de taken voor rekening nemen…
  • Wat is er verder nodig om de financiële administratie van de gezamenlijke organisatie in te richten? (laptops, een digitale werkomgeving etc…)

Om het integrale declaratieproces vorm te kunnen geven is van belang dat:

  • Beschreven is hoe het integrale declaratieproces eruit ziet?
  • Welke declaratie-afspraken maken we met elkaar en de partij die de integrale prestaties declareert? 
  • Wat zijn de vereiste controles en door wie en wanneer uit te voeren?
  • Hoe komen we tot inrichting van de financiële administratie en implementatie van het declaratieproces? En wat vragen we daarbij van de betrokken zorgorganisaties?

De werkgroep financiële administratie gaat als eerste stap aan de slag met de beantwoording van deze vragen en komt met een voorstel hiervoor.