G. Externe Expertise

Het op- en inrichten van een gezamenlijk organisatie en de invoering van integrale contractering vraagt extra expertise, tijd en energie van de betrokken zorgaanbieders, naast de dagelijkse werkzaamheden. Om de invoering van integrale contractering te laten slagen, kan externe ondersteuning nodig zijn. Hieronder staat een overzicht van de externe ondersteuning die nodig kan zijn om de contractering te realiseren. 

Mocht je als VSV extern advies of begeleiding wensen op dit gebied, informeer dan welke mogelijkheden een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) jullie kan bieden.