E. Wat zijn de randvoorwaarden voor VSV’s bij invoering van integrale bekostiging?

In 2018 bezochten vertegenwoordigers van VWS, Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit de ‘pioniers’, de eerste zes integrale geboortezorg-organisaties (IGO’s) van Nederland. Een jaar eerder waren deze organisaties opgericht en dit vormde een goede aanleiding voor de beleidsmakers om te kijken waar de pioniers stonden. Lees hier meer terug over deze werkbezoeken. 

Eén van de vragen was wat partijen nodig hebben om de overstap op integrale bekostiging te kunnen maken. Zie hieronder de antwoorden gecombineerd:  

 • Wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid
 • Goede basis van samenwerking
 • Enthousiasme/ intrinsieke motivatie/ gedeelde visie
 • Projectorganisatie met brede deelname en vertegenwoordiging beroepsgroepen
 • Een goede juridische structuur
 • Keuzevrijheid zwangere en goede afspraken over behouden fysiologie
 • Garanties op inkomen
 • Ondersteuning CPZ
 • Middelen voor externe adviseurs vanuit de modulegelden
 • Tijd en financiële ruimte voor de uitvoering
 • Betrokkenheid vanuit zorgverzekeraars