Achtergrondinformatie

Het ministerie van VWS wil de integrale geboortezorg verder stimuleren. Kenmerkend voor de integrale geboortezorg is dat de geboortezorgorganisaties of zorgverleners die het VSV vormen (kraamzorg, verloskundigen, gynaecologen en ziekenhuizen) samenwerken en zich inspannen om een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg te realiseren.  Integrale bekostiging van de geboortezorg heeft onder meer tot doel de hiervoor benodigde samenwerking te faciliteren en te bevorderen. Integrale bekostiging is geen doel op zich, maar volgt de zorginhoud die gevormd wordt door VSV’s, met als basis de zorgstandaard.

Sinds 1 januari 2017 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, die dat willen en er klaar voor zijn, afspraken maken over integrale bekostiging van geboortezorg. Deze module geeft inzicht in wat integrale bekostiging is, wat de landelijke ontwikkelingen zijn, wat de huidige monodisciplinaire bekostiging is en welke overwegingen VSV’s hebben om over te stappen van de huidige mono-disciplinaire op integrale bekostiging. 

Vragen?
Het CPZ ondersteunt de geboortezorg bij het professionaliseren van de integrale geboortezorgorganisatie, inclusief passende bekostiging.   

Het CPZ voert daarnaast het Programma Transitie Geboortezorg uit. Dit VWS-programma is gestart om integrale geboortezorg met integrale bekostiging te stimuleren. Vanuit dit programma worden regio’s die willen en kunnen overstappen op integrale geboortezorg met integrale bekostiging – conform de beleidsregel van de NZa – op maat ondersteund bij overstap en implementatie. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met
Marleen Kruijt – de Ruijter, marleenkruijt@collegepz.nl of 
Margreet Vroomen, margreetvroomen@collegepz.nl.

Ook voor al je juridische vragen kun je bij ons terecht: mail naar juridischehelpdesk@collegepz.nl  en dan krijg je snel antwoord.