Contracteren

Als het VSV besloten heeft of overweegt om de overstap te maken naar een IGO op basis van integrale bekostiging (IB), dan staat de rest van de werkzaamheden in het teken van drie pijlers:

  1. Het ontwerpen en oprichten van de gezamenlijke organisatie – zie toolkit Professionaliseren VSV
  2. Het ontwerpen en realiseren van integrale contractering
  3. Het vormgeven en realiseren van een declaratieproces van integrale prestaties & tarieven en het inrichten van een financiële administratie.

In deze module vind je meer informatie over het ontwerpen en realiseren van integrale contractering. Meer informatie over het declaratieproces en de financiële administratie van de IGO vind je in module 4.