Beleidsregel integrale geboortezorg

In de beleidsregel vind je de beschrijvingen waarmee VSV’s hun integrale samenwerking kunnen bekostigen met integrale prestaties. Deze regel faciliteert regio’s en zorgverzekeraars die de overstap naar integrale bekostiging willen nemen.  

De beleidsregel heeft een experimenteel karakter en loopt van 2017 tot 1 januari 2022. Ook biedt deze beleidsregel in de komende periode de gelegenheid om ervaring op te doen met de gekozen prestatiestructuur, eventuele knelpunten op te lossen en de bestendigheid daarvan in de praktijk te monitoren en te toetsen.