Bekostiging

Het CPZ zet in op integrale geboortezorg en organisatievormen- en bekostiging die dat faciliteren.

Het CPZ heeft een consulterende rol en biedt kennis op veel vraagstukken waar VSVs tegenaan lopen als zij zich verder willen professionaliseren. Daarnaast kan het CPZ kan geconsulteerd worden voor nieuwe initiatieven en experimenten t.a.v. passende bekostiging voor integrale geboortezorg

Er zijn momenteel twee vormen van bekostiging in de geboortezorg: monodisciplinaire en integrale bekostiging. Op deze en volgende pagina’s vind je informatie over de verschillende vormen van bekostiging en de beleids- en innovatieregel.

Monodisciplinaire bekostiging

Monodisciplinaire bekostiging is opgebouwd rondom de verschillende typen geboortezorg (eerstelijns verloskunde, tweedelijns verloskunde, kraamzorg.

Alle informatie over de monodisciplinaire prestaties, tarieven en vergoedingen vind je in de Beleidsregel verloskunde – BR/REG-23128b, die vastgesteld en gepubliceerd is door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Integrale bekostiging

Een van de manieren om op dit moment de geboortezorg te bekostigen is middels integrale bekostiging.  Vanaf 2017 is het mogelijk om gebruik te maken van de beleidsregel integrale geboortezorg en de beleidsregel innovatie. Met deze (beleids)regels hebben VSV’s de mogelijkheid om gezamenlijk hun geleverde zorg te financieren, met één pot geld. 

Voor beide varianten is het oprichten van een juridische entiteit een voorwaarde van de zorgverzekeraars. Meer informatie vind je bij organisatiemodellen Wanneer je met verschillende disciplines een juridische entiteit vormt (met of zonder integrale bekostiging) spreken we over een integrale geboortezorg-organisatie (IGO) 

Waarom overstappen op integrale bekostiging geboortezorg?

In het digitaal spreekuur van 16 april 2019 leggen Jeannette van Capelleveen van Haga Juliana Geboortecentrum en Marleen Berendse van Coöperatie Integrale Geboortezorg Salland uit waarom zij overstappen op integrale bekostiging. Zij vertellen over hun beweegredenen en hun twijfels.

Bestaande IGO’s

Onderstaande IGO’s hebben inmiddels allemaal een contract getekend met hun preferente zorgverzekeraar en veel van de andere zorgverzekeraars.