Berekening tarieven

Wanneer je van monodisciplinaire op integrale bekostiging overstapt, vereist dit een andere berekening. Om tot financiële afspraken met zorgverzekeraars te komen, hebben IGO’s in oprichting tarieven nodig voor integrale prestaties zoals de NZa die heeft vastgesteld.

Een integraal tarief is doorgaans opgebouwd uit drie bouwstenen: 

  • Historische omzet 
  • Overheadkosten van de IGO 
  • Kwaliteitsopslag 

Het vereenvoudigd rekenmodel is een van de manieren om per integrale prestatie de bouwsteen ‘historische omzet’ te berekenen op basis van monodisciplinaire tarieven uit een afgerond (historisch) boekjaar. 
Dit rekenmodel is een vereenvoudiging van het reeds bestaande, uitgebreide simulatiemodel. In 2018 is het in samenwerking met twee IGO’s i.o. in de praktijk getoetst.  

Het vereenvoudigd rekenmodel is een aanvullende methode naast de al bestaande mogelijkheden waar het VSV vrijblijvend voor kan kiezen. Het model voorziet erin dat het VSV met een financieel deskundige en een projectleider veel tot alles van het benodigde werk zelf kan uitvoeren waardoor het inhuren van experts niet/beperkt kan zijn en de kosten van de berekening laag blijven. 

Het vereenvoudigd rekenmodel bestaat uit een handreiking, een aantal templates en bandbreedtemodel. De handreiking en de templates zijn online voor iedereen gratis beschikbaar.  

Mocht het VSV enthousiast zijn dan komt het CPZ graag langs in de financiële werkgroep van het VSV om verdere toelichting te geven op het model en bandbreedtemodel te overhandigen.  

Bij vragen, mail margreetvroomen@collegepz.nl  

Films over opbouw monodisciplinaire prestaties
Ter achtergrondinformatie een aantal filmpjes over de opbouw van de monodiscplinaire prestaties om deze goed te doorgronden. 

Uitleg over de monodisciplinaire tarieven in de kraamzorg
Uitleg over monodisciplinaire tarieven in de eerstelijns.
Uitleg over hoe monodisciplinaire tarieven in de tweedelijn zijn opgebouwd.