9 prestaties

Om mogelijk te maken dat VSV’s over kunnen gaan naar integrale bekostiging heeft de NZa in de Beleidsregel Integrale Geboortezorg 9 deelprestaties vastgesteld. Deze 9 deelprestaties zijn ingedeeld in de prenatale, natale of postnatale fase.  

In de huidige monodisciplinaire bekostigingssystematiek is er sprake van 150 prestaties verdeeld over de verschillende ketenpartners. Deze 150 prestaties worden teruggebracht naar 9 prestaties. 

De prestatiebeschrijving van deze 9 prestaties vind je op de website van de NZA. Hieronder zie je een overzicht van de prestaties onderverdeeld naar fase. Op de website van de NZa vind je ook de definities van de 9 fasen.