Module integrale geboortezorg

Ter voorbereiding op de integrale geboortezorg en bekostiging kunnen VSV’s gebruik maken van de ‘Module integrale geboortezorg’, die in de beleidsregel Verloskunde opgenomen is. 

Het VSV dient in overleg en samenspraak met elkaar een gezamenlijk gesteunde aanvraag in voor module gelden bij de verzekeraar. Om de module aan te vragen heb je de handtekeningen van alle partners nodig waar je de integrale geboortezorg mee vorm wilt geven: dus kraamzorg, verloskundigen, ziekenhuis en gynaecologen. De uiteindelijke administratieve afhandeling en verantwoording loopt via de verloskundigen.  

Zie voor verdere voorwaarden inkoopbeleid van de verzekeraar.