Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

22 september 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind 2019 een beleidsregel gemaakt. Hiervan is de kern dat de ACM géén boete oplegt als de samenwerking in het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) voldoet aan vijf voorwaarden.

In de CPZ Leidraad Mededinging JZOJP wordt de vertaalslag gemaakt naar de geboortezorg en worden deze vijf voorwaarden nader toegelicht. De leidraad is een hulpmiddel voor VSV’s en geboortezorgorganisaties om te beoordelen wat mogelijk is in de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals. In het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is echt véél meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Voor IGO’s blijft verder ook de Handreiking Mededinging van toepassing. De Leidraad Mededinging JZOJP vind je hier.

Meer hulp nodig bij het verstevigen van de organisatie van de VSV? Bekijk de verschillende onderdelen in de VSV Toolkit Professionalisering.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...
5 oktober 2023
Organisatie en bekostiging

Geef je op voor het spreekuur juridische organisatie & samenwerking!

Hebben jij en je collega's plannen om op organisatieniveau een volgende stap te zetten? Je bent met een groep zorgverleners...