Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

Overzicht
Home > nieuws > Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind 2019 een beleidsregel gemaakt. Hiervan is de kern dat de ACM géén boete oplegt als de samenwerking in het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) voldoet aan vijf voorwaarden.

In de CPZ Leidraad Mededinging JZOJP wordt de vertaalslag gemaakt naar de geboortezorg en worden deze vijf voorwaarden nader toegelicht. De leidraad is een hulpmiddel voor VSV’s en geboortezorgorganisaties om te beoordelen wat mogelijk is in de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals. In het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is echt véél meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Voor IGO’s blijft verder ook de Handreiking Mededinging van toepassing. De Leidraad Mededinging JZOJP vind je hier.

Meer hulp nodig bij het verstevigen van de organisatie van de VSV? Bekijk de verschillende onderdelen in de VSV Toolkit Professionalisering.