Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

22 september 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind 2019 een beleidsregel gemaakt. Hiervan is de kern dat de ACM géén boete oplegt als de samenwerking in het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) voldoet aan vijf voorwaarden.

In de CPZ Leidraad Mededinging JZOJP wordt de vertaalslag gemaakt naar de geboortezorg en worden deze vijf voorwaarden nader toegelicht. De leidraad is een hulpmiddel voor VSV’s en geboortezorgorganisaties om te beoordelen wat mogelijk is in de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals. In het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is echt véél meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Voor IGO’s blijft verder ook de Handreiking Mededinging van toepassing. De Leidraad Mededinging JZOJP vind je hier.

Meer hulp nodig bij het verstevigen van de organisatie van de VSV? Bekijk de verschillende onderdelen in de VSV Toolkit Professionalisering.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
3 mei 2023
Organisatie en bekostiging

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
19 april 2023
CPZ algemeen nieuws

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Vlietland

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam. Het is te vergelijken met een huisartsenpost waardoor de zwangere niet direct naar een ziekenhuis hoeft.