Nieuwe Leidraad Mededinging JZOJP

22 september 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eind 2019 een beleidsregel gemaakt. Hiervan is de kern dat de ACM géén boete oplegt als de samenwerking in het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) voldoet aan vijf voorwaarden.

In de CPZ Leidraad Mededinging JZOJP wordt de vertaalslag gemaakt naar de geboortezorg en worden deze vijf voorwaarden nader toegelicht. De leidraad is een hulpmiddel voor VSV’s en geboortezorgorganisaties om te beoordelen wat mogelijk is in de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals. In het kader van juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is echt véél meer mogelijk dan vaak wordt gedacht. Voor IGO’s blijft verder ook de Handreiking Mededinging van toepassing. De Leidraad Mededinging JZOJP vind je hier.

Meer hulp nodig bij het verstevigen van de organisatie van de VSV? Bekijk de verschillende onderdelen in de VSV Toolkit Professionalisering.


Lees ook

23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...
17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...