Kijk webinar Monitoring in de geboortezorg terug

20 juni 2024

Op dinsdag 18 juni was het webinar ‘Monitoring in de geboortezorg’. Tijdens dit webinar gaven een aantal experts meer informatie over welke monitors er zijn binnen de geboortezorg en hoe deze bijdragen aan de kwaliteit van VSV’s en de geboortezorg. Vanuit de Federatie van VSV’s werd door Marije Droogendijk (voorzitter) het belang van de diverse monitors voor kwaliteit binnen VSV’s specifieker toegelicht door onder meer de relatie te leggen naar de bouwstenen binnen het basiskader.

Caroline van Weert van het CPZ lichtte de IG-monitor toe. De IG-monitor is een jaarlijkse monitor die een goed beeld geeft van voortgang,  knelpunten, vraagstukken en ondersteuningsbehoefte die in het veld spelen. Onder meer aan de hand van een drietal uitkomsten op het gebied van vroegsignalering, thema’s die lastig uitvoerbaar zijn vanuit de ZIG en cliëntbetrokkenheid, werd getoond welk landelijk beeld er op deze onderwerpen te zien is. Meer informatie: IG-monitor 2023

Aimee van Dijk (data analist) van Perined nam ons mee in de Perined registratie. Perined houdt zich bezig met de perinatale audit en de perinatale registratie. Tijdens het webinar werd dieper ingegaan op het belang van deze registratie voor de kwaliteit van de geboortezorg en hoe een individuele VSV hier gebruik van kan maken voor kwaliteitsverbetering. Aimee: “Perined heeft een schat aan informatie beschikbaar voor VSV’s om te gebruiken als spiegelinformatie. Ook mijn eigen geboorte en die van mijn kinderen staan erin.”
Meer informatie: www.perined.nl

Vanuit het RIVM ging Joyce Molenaar (onderzoeker RIVM) in op de Kansrijke Start monitor en de Monitor Eerste 1000 dagen. De Kansrijke Start monitor wordt ingezet om het actieprogramma Kansrijke Start sinds 2019 te monitoren. Dit gebeurt zowel op landelijk als op lokaal niveau. Via www.regiobeeld.nl/kansrijkestart zijn cijfers op diverse niveaus beschikbaar.
De monitor Eerste 1000 dagen (PMF) is een monitor in ontwikkeling. Deze is ontstaan na het rapport ‘Beter weten, een beter begin’ van 2020. Doel van de monitor is meer inzicht krijgen in hoe de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen zich ontwikkelen in de eerste 1000 dagen.
Meer informatie: RIVM monitoren zwangerschap en geboorte

De sheets die tijdens het webinar zijn gepresenteerd vind je hier.

Help je mee met de ontwikkeling van het VSV Reflectie Instrument?

Wil je meehelpen aan de ontwikkeling van een nieuwe monitor in de geboortezorg? Dan nodigen we je graag uit om deel te nemen aan het panel voor de ontwikkeling van het VSV Reflectie instrument. Het is het vervolg op de VSV Spiegel en het meet de voortgang op het gebied van samenwerking en organisatie van VSV’s. Meer informatie en aanmelden kan hier>>

Bekijk het webinar hieronder:


Lees ook

6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...
23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...