Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

6 juni 2024

Van woorden naar daden

Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende stap maken rondom de bekostiging van de zorgverschuiving? Geef je dan op voor een programma van drie informatieve bijeenkomsten over zorgverschuiving waarin je leert hoe je het project qua bekostiging een stap verder brengt. Na een succesvolle eerste editie met heel positieve feedback van de deelnemers op veler verzoek dit najaar een nieuwe editie van dit programma.

Over de bijeenkomsten

Op 9 september starten we met een drietal informatieve bijeenkomsten (drieluik) over zorgverschuiving. Deze informatieve bijeenkomsten zijn bestemd voor enthousiaste zorgprofessionals die zich willen verdiepen in de bekostiging van zorgverschuiving in het kader van passende integrale zorg. Het drieluik behandelt per dag behapbare thema’s die zijn voorbereid door samenwerkingspartners en stakeholders uit de geboortezorg.

Hiermee bieden we je handvatten om de gewenste zorgverschuiving om te zetten in daden. Voor de bijeenkomsten maken wij gebruik van bestaande bronnen en informatie. Aan het eind van de reeks hebben jullie de juiste ingrediënten waarmee je een start kunt maken met het financiële overzicht  van jullie zorgverschuiving. Hiermee bereiden jullie het gesprek met de achterban en de zorgverzekeraar over de gewenste integrale zorgverschuiving voor.

Voorwaarde voor deelneming is wel dat jullie deelnemen met een duo of trio vanuit verschillende disciplines.

Onderwerpen tijdens de drie bijeenkomsten zijn:

  1. Denken en organiseren over de lijnen heen rondom de bekostiging van de geboortezorg
  2. Bouwstenen voor het maken van een business case
  3. Belangrijke aandachtspunten in het gesprek met de zorgverzekeraar

De sprekers tijdens de bijeenkomsten komen van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de geboortezorg zoals de NZa, de Patiëntenfederatie, de Federatie van VSV’s en een zorgverzekeraar.

Doel & voorwaarden

Doelstelling van deze bijeenkomsten is jullie in staat te stellen om zelf aan de slag te gaan met zorgverschuiving. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je van verschillende sprekers informatie die je kan helpen de financiële mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van zorgverschuiving in kaart te brengen.

Het is de bedoeling dat je alle drie de bijeenkomsten bijwoont omdat ze samen één geheel vormen. Ook vragen we dat je als eerste- en tweedelijns duo (of trio/quatro) deelneemt, dus samen met een collega die in een andere discipline werkt. Ook ondersteunende disciplines zoals beleidsmedewerkers en managers zijn van harte welkom maar bij voorkeur als aanvulling op het team van zorgprofessionals. De bijeenkomsten zijn fysiek in Utrecht. We starten op dag een en twee eind middag en er is ruime mogelijkheden om te netwerken. De derde dag is een hele dag waarin het oefenen met voorbeeld cases centraal staat. Deelnemers zijn aanwezig op persoonlijke titel. Het drieluik staat gepland voor de periode september tot en met oktober 2024.

Data en de spelregels

De drie bijeenkomsten worden gehouden op:

  • 9 september: 17.00-21.30u
  • 30 september: 17.00-21.30u
  • 14 oktober: 10.00-17.00u

Locatie
De bijeenkomsten zijn fysiek en worden gehouden bij de nieuwe locatie van Seats2Meet Utrecht CS, Catharijnesingel 33.

Spelregels
  1. Je neemt deel met minimaal twee personen bestaande uit een eerstelijns- en een tweedelijnszorgverlener (dat zijn dus zorgverleners met een verschillende achtergrond zoals kraamzorg, verloskundige, gynaecoloog). Managers en beleidsondersteuners zijn welkom als aanvulling van het team.
  2. Je neemt deel op persoonlijke titel en niet namens een VSV. De gedeelde informatie van zorgprofessionals tijdens de bijeenkomsten blijft binnen de groep van deelnemers.
  3. Deelname is leuk, leerzaam en gratis maar niet helemaal vrijblijvend. Het is een drieluik en daarom is het de bedoeling dat jullie deelnemen aan alle drie de bijeenkomsten.
  4. De mogelijkheden voor accreditatie van het 3-luik worden verkend.

Heb je vragen over het programma of het samenstellen van je team, mail naar margreetvroomen@collegepz.nl


Lees ook

20 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Kijk webinar Monitoring in de geboortezorg terug

Op dinsdag 18 juni was het webinar 'Monitoring in de geboortezorg'. Tijdens dit webinar gaven een aantal experts meer informatie...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...