Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid  werkt preventief en leidt tot gezondheidsbevordering. Het spinnenweb van Positieve Gezondheid, de uitwerking in 6 dimensies, kan ondersteunend zijn bij de screening op kwetsbare zwangeren.   

Cliënten die de vragenlijst bij het spinnenweb invullen, kunnen zelf in kaart brengen hoe zij hun gezondheid ervaren: voelen ze zich gelukkig of juist eenzaam? Zo krijgen zij een brede kijk op hun eigen welzijn en zijn zij beter in staat eigen wensen te bepalen, te bespreken en er mee aan de slag te gaan.  

In een gesprek bespreekt de zorgverlener vervolgens dan met hen hoe ze het invullen ervaren hebben en of er dingen zijn waar ze het over willen hebben, die ze willen veranderen. Vervolgens wordt samen besproken wie (of wat) hen kan helpen om de situatie te verbeteren.   

Voor meer informatie: bekijk de animatiefilm en het Infographic Positieve Gezondheid

Handelen vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is een speerpunt uit de visie van de KNOV. Na een geslaagde pilot in 2019 wordt PG met als gesprekstool het Spinnenweb als standaard onderdeel van de reguliere verloskundige zorg gezien. De KNOV faciliteert daarom in 2021 gratis trainingen en intervisies voor verloskundigen, die gemotiveerd zijn met Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan. Zie de website van de KNOV.