De GGD

De Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) voert diverse taken op het gebied van publieke volksgezondheid uit zoals bevolkingsonderzoeken, infectieziektenbestrijding, gezondheidsvoorlichting en jeugdgezondheidszorg.  Er zijn 25 GGD’en in ons land. Gemeenten in één regio zorgen samen voor de instandhouding van de GGD. Dit gebeurt op basis van een gemeenschappelijke regeling. Zie GGD GHOR voor meer informatie over taken en verantwoordelijkheden van de GGD