ZonMw  stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, o.a. door financiering van onderzoeksprojecten. Opbrengsten uit verschillende onderzoeken dragen bij aan de doelstellingen van Kansrijke Start. Op deze pagina vind je lopende en afgeronde onderzoeken op verschillende onderwerpen, die gelinkt zijn aan het actieprogramma Kansrijke Start. Een goede plek om inspiratie op te doen voor je eigen regio! 

Door verschillende consortia zijn verschillende projecten gefinancierd (vanuit ZonMw gelden) m.b.t. kwetsbare zwangeren. Bijvoorbeeld Kwetsbare Anderstalige Zwangeren binnen Klein maar Fijn van Netwerk Geboortezorg Noord West Nederland.