Invloed ambtenaren op de politiek

De invloed van de ambtenaren op de politiek is sterk afhankelijk van de organisatiestructuur van een gemeente. Meestal is de rechtstreekse invloed beperkt, doordat bijvoorbeeld de voorbereiding in een vast format aangeleverd moet worden, dat wordt getoetst door het management of bestuursadviseur, jurist of financieel adviseur. Ook de aanwezigheid van management etc bij het portefeuille overleg of voorbespreking van onderwerpen in Managementteam besprekingen bv beperkt ook rechtstreekse beïnvloeding van een ambtenaar op de politiek.  

Beïnvloeding kan soms nog wel eens plaatsvinden, door dat bepaalde onderwerpen met ‘haast’ naar een wethouder kan, of dat de wethouder mee gaat op werkbezoek of naar een conferentie. Dan is er direct contact en kan er beïnvloeding plaats vinden. Ook kan het helpen om jouw onderwerp te koppelen aan een onderwerp van een andere ambtenaar, die een apart moment heeft ingepland met een wethouder.  Soms wordt gevraagd om input te leveren bij een inhoudelijke informatieavond voor de gemeenteraad. Dit kan ook een moment zijn om invloed uit te oefenen op de politiek.  

Politiek draagvlak is een belangrijke succesfactor voor de Kansrijke Start aanpak. Draagvlak (bij wethouders of gemeenteraad) kan versterkt worden door Kansrijke Start te koppelen aan maatschappelijke opgaven in de gemeente en bestuurders zelf.