Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen
Gemeentelijke organisatie Samenvatting gemeentelijke organisa…

Samenvatting gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit: 

  • burgemeester (benoemd voor 6 jaar),   
  • wethouders en gemeenteraad (gekozen voor 4 jaar bij gemeenteraadsverkiezingen)  
  • ambtenaren, (in dienst van de gemeente, voor onbepaalde tijd)  

In het menuonderdeel Organisatiestructuur van de gemeente kun je o.a. vinden wat de taken en verantwoordelijkheden van ieder onderdeel is. In het menuonderdeel Invloed kun je meer informatie vinden over hoe de verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden. Het is zinvol om dit beter te kunnen begrijpen, als je bijvoorbeeld zelf invloed uit wilt oefenen.  

Binnen de gemeente heeft men te maken met verschillende cycli die het beleid binnen de gemeente bepalen:  

  • coalitie of college-akkoord (vastgesteld na gemeenteraadsverkiezingen) 
  • meerjaren beleidsplannen (op thema’s, sommigen ervan zijn wettelijk verplicht) 
  • opstellen begroting en bepalen van budgetten (voor komend jaar en voor meerjaren) 
  • budgetten (jaarlijks) 

In het menuonderdeel Beleidscyclus van de gemeente kun je o.a. informatie vinden op welk moment in welke cyclus je het beste je plannen of ideeën kunt bespreken, om grotere kans van slagen te hebben dat het opgepakt wordt.  

De GGD en JGZ  hebben directe relaties met de gemeenten. In menuonderdelen GGD en JGZ vind je achtergrondinformatie over o.a. taken en verantwoordelijkheden.