Onderzoek signaleren kwetsbaarheid 

Onderzoeksrapport – Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen  

Eerste deel onderzoek:

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start onderzochten gedragsexperts van adviesbureau Dijksterhuis & Van Baaren o.a. in hoeverre eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en -verpleegkundigen (risicofactoren van) kwetsbaarheid signaleren, naar welke risicofactoren zij vragen en hoe deze aangepakt worden.  

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt o.a. dat 62 % van de eerstelijns verloskundigen geen (gevalideerd) signaleringsinstrument voor het signaleren van kwetsbaarheid gebruikt. Verloskundigen geven aan dat ze te weinig tijd hebben voor consulten en dat ze zich niet altijd vaardig voelen in het bespreken van gevoelige onderwerpen als schulden en relatieproblemen. Een zeer groot deel van de verloskundigen (92%) heeft behoefte aan bijscholing over het signaleren van niet-medische risicofactoren.  

 1. Er is behoefte aan geaccrediteerde bijscholing over signaleren van niet-medische risicofactoren.  
 2. Eerstelijnsverloskundigen moeten zich vaardiger voelen in aangaan van gesprekken over moeilijke en gevoelig onderwerpen.
 3. Er moet meer aangestuurd worden op standaard gebruik van signaleringsinstrumenten.   
 4. Zwangeren moeten zelf een vragenlijst over niet-medische risicofactoren van kwetsbaarheid invullen, om te voorkomen dat sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden. 
 5. Aanvragen van prenataal huisbezoek door JGZ-verpleegkundige moet zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden voor eerstelijns verloskundigen. Dit betekent: 
  • weten wat criteria zijn 
  • weten hoe huisbezoek op een prettige manier voorgesteld kan worden 
  • weten hoe aangevraagd moet worden 
  • eenvoudige procedures voor aanvragen  
 6. Er is behoefte aan meer systematisch intercollegiaal overleg tussen verloskundigen, kraamzorg, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. 
 7. Leg cliënten uit waarom verloskundigen vragen naar onderwerpen als schulden, opleidingsniveau of etnische achtergrond. 

Zie ook de factsheet voor verloskundigen, de factsheet JGZ of het hele rapport.  

2e deel onderzoek:

Omdat het onderzoek veel kansrijke aanknopingspunten bood om het signaleren van kwetsbaarheid te verbeteren, is het onderzoek verbreed naar professionals in de kraamzorg en gynaecologie.

Het rapport Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij kwetsbaarheid signaleren – kraamzorg en gynaeologen kun je hier downloaden

Een samenvatting van beide onderzoeken vind je hier

Zie de website van Kansrijke Start voor meer informatie over het onderzoek.