VSV Toolkit

Lokale coalities zijn eigenlijk samenwerkingsverbanden tussen gemeente, zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen en zorgverzekeraars. Om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen leveren, vraagt om samenwerking tussen zorgverleners in de geboortezorg en bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdzorg, welzijnswerk, ggz- en wijkteammedewerkers.  Om dit te kunnen realiseren gelden eigenlijk dezelfde principes bij het tot stand brengen van samenwerking binnen een VSV. De VSV toolkit geeft hiervoor handvatten. 

Denk verder ook aan het bespreken van de mogelijkheid om een projectmanager aan te stellen. Zo’n projectmanager kan partijen bijeenroepen, bewaken dat de afspraken worden nagekomen en als verbinder tussen de medische en sociale domeinen fungeren. Op deze wijze kan ieder partij vanuit eigen expertise meedoen en hoeven zij niet ook nog eigen ‘projectmanager’ te zijn.  In sommige regio’s kan de gemeente deze aanstellen, in andere kan een ROS een projectmanager leveren, die wel door een gemeente deels betaald wordt.