Gemeenteraad

De gemeenteraad is een vorm van volksvertegenwoordiging. De leden worden elke 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt in hooflijnen het gemeentebeleid en controleert of het College van B&W het beleid goed uitvoert. Ook beslist de gemeenteraad over welke wethouders aan- of aftreden. De burgemeester is voorzitter van het college B&W én van de gemeenteraad. Vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Op de websites van gemeentes zijn over het algemeen de namen en contactgegevens van leden van de gemeenteraad en wethouders te vinden.