Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen
Praktijkvoorbeelden Praktijkvoorbeelden – interve…

Praktijkvoorbeelden – interventies en praktische hulpmiddelen

IJmond Geboortezorg heeft vijf animaties ontwikkeld voor anderstaligen, laaggeletterden en gezinnen in kwetsbare situaties.  De animaties gaan over zwangerschap en gezondheid, het geboortezorgsysteem in Nederland en sociale ondersteuning en kunnen gebruikt kunnen worden op website en wachtkamers van andere regio’s.  
In contact met je kindje is een mooi voorbeeld van beeldverhaal over (onverwacht) zwanger zijn. Pharos heeft meer van dit soort beeldverhalen ontwikkeld.  
Voorbeelden van afspraken die in regionale netwerken gemaakt zijn over signalering en toeleiding van kwetsbare zwangeren: De Slinge, Zwijndrecht, Zuijderland, Arnhem 
Binnen de Integrale Gezinspoli is een stevige verbinding van het medisch en sociale domein in regio Den Haag.  
Schapekopjes.nl is een website voor (a.s.) zwangeren en professionals in de gemeente Dordrecht, ontwikkeld door de lokale coalitie. Het biedt informatie over bij wie je terecht kan met vragen of hulp op zowel het medische als sociale domein. Alle kinderen die in Dordrecht worden geboren krijgen een knuffel met hierop de QR code naar de website.  
Moeders van Rotterdam is een ondersteuningsprogramma voor (aanstaande) moeders die tijdens hun zwangerschap stress eervaren op verschillende leefgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan problemen op het gebied van financiën, huisvesting, gezondheid etc. Samen met moeder wordt gewerkt aan haar situatie met als doel haar stress te verminderen en een gezonde start creëren voor de baby. 
Zowel landelijk als regionaal zijn er zorgpaden ontwikkeld, die in lokale coalities gebruikt kunnen worden. 
MijnKind.online levert een digitale, online omgeving voor zwangeren/ouders en een digitale omgeving voor zorgverleners.
De eerste 1000 dagen van een kind zijn een belangrijke periode. Hierin wordt namelijk de basis gelegd voor het kind. Vanaf de zwangerschap heeft de levensstijl van moeders invloed hierop. In dit filmpje van Opvoedinformatie Nederland wordt meer verteld over deze eerste 1000 dagen met tips voor de ouders hoe je goed voor jezelf kunt zorgen.
Binnen het programma Kansrijke Start is in Almere onder leiding van Elaa een ideale werkwijze ontwikkeld om kwetsbaarheden bij zwangeren en ouders van jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en snel de juiste hulp in te zetten. Deze werkwijze is samengevat in een infographic.