Analysetool

Waar staan we in de samenwerking

Om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te kunnen geven vraagt om samenwerking tussen zorgverleners uit de geboortezorg, zorg voor jeugd en gezin en het sociale domein. Dat gaat niet vanzelf. Het kan gezien worden als een doorontwikkeling van een VSV (zie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg).. Om het tot stand komen van samenwerken te ondersteunen zijn de verschillende hulpmiddelen beschikbaar.  

Analysetool  

De analysetool brengt in kaart wat er in jouw regio al gebeurt in de eerste 1000 dagen van een kind. Meestal wordt de analysetool ingevuld door de verschillende partners binnen de lokale coalitie samen. 

De analysetool is een snelle scan die na invullen direct inzicht geeft in hoe jouw regio ervoor staat. De vragen in de analysetool hebben betrekking op zowel de problematiek en aanpak in de regio, welke samenwerking er op dit moment is en welk aanbod van interventies er is. Aan de hand van de uitslag van de scan kan de lokale coalitie bepalen wat er nog nodig is om een gezamenlijke aanpak te kunnen realiseren. Zo heeft het bijvoorbeeld niet zoveel zin om interventies in te gaan zetten, als er onvoldoende duidelijk is welke zorgverleners in de samenwerking betrokken zijn. 

Voorbeeld van een uitslag van de scan