Meerjaren beleidsplannen

De meerjaren beleidsplannen (Kadernota’s) hebben hun basis in het coalitie- of college akkoord. Voor een aantal thema’s is een beleidsplan/kadernota wettelijk verplicht (bv de Wmo, Jeugdhulp, Volksgezondheid). Steeds vaker worden thema’s gebundeld (bv het beleidsplan/kadernota sociaal domein). Vaak wordt een beleidsplan/kadernota uitgewerkt in een uitvoeringsplan.  Zie ook taken van een gemeente.

De gemeenteraad besluit over een beleidsplan/kadernota. Het uitvoeringsplan wordt door het College van B&W vastgesteld. Dit onderscheid maakt besluitvoering over beleidsplannen/ kadernota’s eenvoudiger.