Monitoring en voortgang

Het RIVM monitort van 2019 tot en met 2021 de invoering van het actieprogramma Kansrijke Start. Doelstelling is het in kaart brengen van de voortgang van de invoering en effecten van het actieprogramma. Door de landelijke indicatoren set jaarlijks in een factsheet te presenteren, wordt zichtbaar of de indicatoren zich in de gewenste richting ontwikkelen:  

Monitor Kansrijke Start RIVM 2019 bevat de monitor bij de invoering van het actieprogramma en een meting van de uitgangssituatie 
Monitor Kansrijke Start RIVM 2020 bevat de resultaten van de monitor in 2020. 

Regelmatig worden er door het Ministerie van VWS voortgangsrapportages gepubliceerd: 

Voortgangsrapportage juni 2019 en juli 2020  bevatten de voortgangsrapportages van het Ministerie van VWS aan de Tweede Kamer over de procesvoortgang.  
De Voortgangsrapportage december 2019, de Voortgangsrapportage januari 2021 en de Voortgangsrapportage februari 2022 bevatten de voortgangsrapportages van het Ministerie van VWS aan de Tweede Kamer over de kwantitatieve ontwikkeling op indicatoren.