Checklist Basisprincipes lokale coalities

Een lokale coalitie Kansrijke Start heeft als doel te zorgen voor een gezamenlijke aanpak rondom de eerste 1000 dagen van kinderen, met speciale aandacht voor kwetsbare gezinnen. 5 basisprincipes zorgen voor een goede verbinding tussen het landelijk programma Kansrijke start en de (voor een belangrijk deel nog te vormen) lokale coalities. In dit document zijn de basisprincipes terug te vinden.