Budgetten

Beleidsadviseurs op bepaalde thema’s zijn vaak budgethouder voor bijbehorende budgetten. Aan het eind van het jaar vindt er soms verschuiving van restanten van budgetten plaats. Dit is mogelijk als het binnen dezelfde begrotingspost valt. De kans dat nieuwe initiatieven gefinancierd worden, kan daarom aan het eind van het jaar groter zijn dan in het begin van het jaar. Als er namelijk geld binnen een budget over is, gaat dit naar de algemene middelen. De begroting zal dan het jaar daarop lager uitvallen. Budgethouders willen daarom graag dat hun budgetten volledig besteed worden.  

Het kan een strategische keuze zijn, om te kijken of je nieuwe initiatieven indient bij het vaststellen van nieuw beleid (als het bv goed in het beleidsplan of jaarplan past) of dat je het juist aan het eind van het jaar indient.