Handreiking kwetsbare zwangeren Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland

Het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland heeft in 2017 een handreiking geschreven voor VSV’s. Met behulp van de handreiking kunnen VSV’s komen tot een gezamenlijk afgestemd beleid en zorgstructuur rond kwetsbare zwangeren. Met als uiteindelijk doel de zorg voor het ongeboren kind en pasgeborenen te optimaliseren.  

De interactieve zorgpaden zijn juli 2021 aangepast.