Digitale spreekuren

In het digitaal spreekuur kwetsbare zwangere delen VSV Apeldoorn en VSV Alliant Geboortezorg Utrecht op welke manier zij vorm gegeven hebben aan het beleid rondom kwetsbare zwangeren. Marieke Paarlberg (perinatoloog), Simone Vankan en Renate van Leuken (beide verloskundigen) gaan in op het belang van het opsporen van kwetsbare zwangeren en welke groepen zwangeren dit zijn. Ook delen de zorgverleners hoe zij vorm hebben gegeven aan de opvolging van de screening en hoe de hierbij ontwikkelde zorgpaden geïmplementeerd worden. Hierbij is specifiek aandacht voor ervaringen in de verloskundige praktijk.
In het digitaal spreekuur Kansrijke Start Groningen vertellen betrokkenen en uit de JGZ en Kraamzorg uit Groningen hoe zij de samenwerking tussen het sociaal domein (JGZ) en geboortezorg (kraamzorg) in hun regio ebben weten te verbinden. Naar aanleiding van het spreekuur zijn veel vragen gesteld. Deze zijn apart uitgewerkt in een document

Vragen en antwoorden n.a.v. digitaal spreekuur Kansrijke Start Groningen
In het webinar over Kansrijke Start in uitvoering vertellen Remke Dullemond, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Annet Roose-van Leijden, strategisch beleidsadviseur bij de GGD Regio Utrecht over hoe zij hun lokale coalitie hebben gebouwd.   
In het online spreekuur lokale coalities Kansrijke Start van Pharos en CPZ vertelt de gemeente West-Betuwe hoe zij tijdens de coronaperiode zijn gestart met hun coalitie.
In het webinar “Samenwerking geboortezorg – JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?” vertellen een verloskundige, een JGZ verpleegkundige en teamcoach van een kraamzorgorganisatie hoe zij hun samenwerking rondom zwangeren in kwetsbare situatie hebben vormgegeven.