Praktijkvoorbeelden gebruik van cijfers

Onderdeel van de ondersteuning door Pharos van een lokale coalitie is het opstellen van een “startfoto”. De Gemeente Assen en de GGD Drenthe hebben ook een dergelijke foto als “praat plaat” gemaakt en willen dit graag delen: zie voorbeeld uit Assen.  
GGD Hart voor Brabant heeft in haar BrabantSCAN van verschillende gemeenten een Thematische Schets Kansrijke Start openbaar online staan. Voorbeeld om te zien hoe zij de data op een rij hebben gezet en ook maakt het verschillen tussen verschillende gemeenten zichtbaar.  
In Utrecht en Amersfoort zijn in 2019 en in 2020 experimenten gestart om samen te werken voor zwangeren in een kwetsbare situatie. Via casuïstiekbespreking of MDO hebben partners zoals verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, JGZ en buurtteams kennis gemaakt en elkaars werkwijzen leren kennen. Op basis van een leersessie hebben ze tips & trics gebundeld in een verslag.
GGD regio Utrecht heeft op de Buurtmonitor een Dashboard Kansrijk Opgroeien, waarin verschillende data m.b.t. Kansrijke Start zijn opgenomen.
De Kansenkaart laat zien hoe omstandigheden waarin Nederlanders opgroeien samenhangen met uitkomsten op latere leeftijd. (meerjaren)cijfers over vroeggeboorte en laag geboortegewicht kunnen per wijk gekoppeld worden aan inkomen en achtergrond.